RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

  Przedmiot działalności i kompetencje szkoły

  • Szkoła nosi nazwę : Szkoła Podstawowa w Rudnie
  • Nauka trwa 6 lat
  • Szkoła podstawowa jest szkołą obwodową dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły
  • Siedziba szkoły mieści się w miejscowości Rudno, na terenie Gminy Rudziniec
  • Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Rudziniec, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Gliwicach.


Opublikował: Ewa Dohrmann
Publikacja dnia: 17.11.2016
Podpisał: Ewa Dohrmann
Dokument z dnia: 01.09.2016
Dokument oglądany razy: 408